แบงค์ไทยดอทเน็ต - bankthai.net ธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ในรัชกาลที่9


รายการ เหรียญ ธนบัตร

ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563120B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00083 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563132B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00084 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563106B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00085 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563152B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00086 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950453
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00087 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950444
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00088 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950445
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00089 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950446
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00090 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950447
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00091 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950448
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00092 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950449
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00093 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950450
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00094 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950451
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00095 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๕ บาท แบบ ๑๑
6C-6950452
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00096 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
9H-3898956
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00097 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
9H-3898957
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00098 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
9H-3898954
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00099 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
9H-3898953
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00100 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
9H-3898955
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00101 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๑ (วัดเบญ)
6E-2935132
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00102 ราคา 450 บาท
แนะนำให้ใช้ Chrome ในการเข้าชม © 2017 Bankthai.net All Rights Reserved.