แบงค์ไทยดอทเน็ต - bankthai.net ธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ในรัชกาลที่9


รายการ เหรียญ ธนบัตร

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔ (รร.เลิก)
8A-8282957
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00061 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔ (รร.เลิก)
8F-8602037
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00062 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
0G-9979699
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00063 ราคา 350 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
4D-5428245
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00064 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
4F-3393533
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00065 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
1G-8875002
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00066 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
7C-9529423
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00067 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
4D-6376577
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00068 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
5E-4885080
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00069 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
2E-9570947
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00070 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
2E-9570948
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00071 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
2E-9570946
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00072 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
2E-9570943
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00073 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓ (กาโม่)
6H-1759225
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00074 ราคา 1150 บาท
ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓ (กาโม่)
3A-5916291
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00075 ราคา 1150 บาท
ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓ (กาโม่)
3A-5916292
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00076 ราคา 1150 บาท
ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๔
0B-0172190
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00077 ราคา 950 บาท
ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๔
0B-0172191
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00078 ราคา 950 บาท
ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เขื่อนเขียว)
0G-9571864
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00079 ราคา 1550 บาท
ธนบัตร ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เขื่อนเขียว)
0G-9571855
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00080 ราคา 1550 บาท
แนะนำให้ใช้ Chrome ในการเข้าชม © 2017 Bankthai.net All Rights Reserved.