แบงค์ไทยดอทเน็ต - bankthai.net ธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ในรัชกาลที่9


รายการ เหรียญ ธนบัตร

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
38P-240170
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00021 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
38P-240171
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00022 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
13N-352786
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00023 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
57X-404265
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00024 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
64P-226919
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00025 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
8E-8348702
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00026 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
7C-3845271
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00027 ราคา 430 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
9F-0307337
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00028 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
4A-1786830
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00029 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
2C-9981270
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00030 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๐ (เรือสุพรรณหงส์)
B138-158553
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00031 ราคา 2500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4194552
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00032 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4501755
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00033 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4501746
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00034 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4501754
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00035 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4194554
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00036 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-4063776
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00037 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (๑๐๐ ปี)
0A-3450883
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00038 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (พระเทพฯ)
9P-3563991
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00039 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (พระเทพฯ)
9P-3563992
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00040 ราคา 450 บาท
แนะนำให้ใช้ Chrome ในการเข้าชม © 2017 Bankthai.net All Rights Reserved.