ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ (โทมัส)

รายละเอียด

รหัสสินค้า
00019


หมายเลขธนบัตร
C35-023499


ชื่อสินค้า
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ (โทมัส)


รายละเอียดสินค้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชนิดราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
ลายเซ็น
สุนทร หงส์ลดารมภ์ + ป๋วย อึ๊งภากรณ์


จำนวนสินค้า
1 ชิ้น


สภาพสินค้า
ยังไม่ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป


ราคาสินค้า
1550 บาท / ชิ้นธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
0G-9979699
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00063 ราคา 350 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
64P-226919
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00025 ราคา 500 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (พระเท
9P-3563998
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00046 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
2E-9570943
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00073 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔ (รร.เลิก)
2G-5986085
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00060 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ (ช้างแดง)
8E-8348702
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00026 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
4D-5428245
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00064 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔ (รร.เลิก)
8E-6637250
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00058 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔ (รร.เลิก)
9E-5382785
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00056 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
E60-371214
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00020 ราคา 1550 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕ (เลิกทาส)
1G-8875002
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00066 ราคา 300 บาท
ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระรึก (พระเท
9P-3564000
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00048 ราคา 450 บาท
แนะนำให้ใช้ Chrome ในการเข้าชม © 2017 Bankthai.net All Rights Reserved.