ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)

รายละเอียด

รหัสสินค้า
00007


หมายเลขธนบัตร
T434-313734


ชื่อสินค้า
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)


รายละเอียดสินค้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชนิดราคา ๑ บาทพิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
ลายเซ็น
สุนทร หงส์ลดารมย์ + ป๋วย อึ้งภากรณ์


จำนวนสินค้า
1 ชิ้น


สภาพสินค้า
ยังไม่ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป


ราคาสินค้า
450 บาท / ชิ้นธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563106B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00085 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T227-039402
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00006 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T409-742337
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00002 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T409-742340
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00004 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T409-742339
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00005 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563132B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00084 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T389-744857
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00008 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T409-742338
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00001 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563152B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00086 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๘ (ร.๘)
A11563120B
ยังไม่ผ่านการใช้งาน UNC
รหัสสินค้า 00083 ราคา 800 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T449-009471
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00003 ราคา 450 บาท
ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙ (โทมัส)
T434-313734
ผ่านการใช้งาน สวยตามรูป
รหัสสินค้า 00007 ราคา 450 บาท
แนะนำให้ใช้ Chrome ในการเข้าชม © 2017 Bankthai.net All Rights Reserved.